Služby pro veřejný sektor.

Pro organizace veřejného sektoru poskytujeme následující služby:

- Stanovení správného provedení výrobků, ve vztahu k prostředí, například v koupelnách, vlhkém, nebo agresivním prostředí a podobně.
- Detailní položkový rozpočet řešení a jeho variant.
- V případě potřeby provádíme výpočty osvětlení.

Další služby pro veřejný sektor.

Návrhy, projekce, montáž a servis:
- Energeticky úsporné řešení osvětlení škol, kanceláří a dalších prostor měst a obcí v závislsoti na přítomnosti a intenzitě venkovního osvětlení.
- GPS pasportizace veřejného osvětlení.
- Energetická analýza veřejného osvětlení.
- Systém pro lokalizaci, evidenci a odstraňování poruch veřejného osvětlení.
- Dodávky svítidel pro veřejné osvětlení a náhradních dílů veřejného osvětlení.


Proč zvolit řešení A-LIGHT s.r.o.?
- Pracujeme se širokým sortimentem mnoha tuzemských a zahraničních výrobců různých cenových relací s možností jednoduchého srovnání řešení pomocí aplikace http://www.e-light.cz/
- Praktické zkušenosti a technické znalosti oboru osvětlení, elektroinstalací.
- Znalosti norem a předpisů oboru osvětlení a elektroinstalací.